Școala Primară Kids Palace

Ce aduce nou KIDS PALACE și de ce merită efortul unor investiții din partea părinților?

Școala Gimnazială KIDS PALACE a luat ființă din pasiunea pentru educație și bucuria de a oferi fiecărui copil o șansă mai bună și probabilitate mare pentru un viitor mai atrăgător. Noi credem în educația de calitate, gândită pentru fiecare copil, în educația ambițioasă, temeinică, menită să împlinească potențialul individual. Fiecare copil se naște cu probabilitatea de a se dezvolta într-o direcție sau alta. Educația de masă ratează de obicei șansa de a descoperi talentul sau predispozițiile copiilor și tinde către a nivela performanțele, către gândirea comună, obișnuită și completarea unor teste standard.

În mediul privat, clasele de elevi sunt mai puțin numeroase, învățătorul este direct interesat și motivat să se afirme profesional, iar managementul educațional este preocupat să obțină performanțe notabile cu copiii. Elevii sunt făcuți să le placă ceea ce învață și să participe cu entuziasm la lecție. Nimic nu este mai important pentru traseul academic al elevului decât plăcerea de a acumula, de a gândi, de a realiza proiecte și de a dovedi că este bun.

De ce să alegi Școala Gimnazială KIDS PALACE – nivelul primar?

La Școala Gimnazială KIDS PALACE lecțiile standard, formale și disciplinate sunt transformate în ateliere de construcție a minții, a inteligenței și a creativității. La KIDS PALACE  statutul de executant al elevului este transformat într-unul care antrenează personalitatea, deciziile individuale și pasiunile acestuia.

Kids Palace este locul unde copiii învață natural și din plăcere, unde se pun bazele bunului – simț și ale încrederii în oameni și în sine, unde copiii învață să respecte valori adevărate. De aceea, Școala Gimnazială KIDS PALACE este în primul rând o comunitate, unde elevii se simt în siguranță, au curajul de a se exprima și toate șansele să-și dezvolte inteligența socială și emoțională. Atmosfera în clasă este caldă, relația elev – învățător fiind bazată pe sprijin, încurajare și reguli.

Învățătorul este un mentor pentru fiecare elev, iar respectul provine din căldură sufletească, încurajare și fermitate.

Ne străduim ca învățarea să rămână o plăcere și o aventură. Eleviii trebuie însuflețiți și inspirați să facă pași către cunoaștere, nu împinși și ținuți de mână autoritar. Lecțiile de școală trebuie să fie presărate cu surprize, încântare, strigăte de izbândă. În ochii elevilor trebuie să strălucească mereu curiozitatea și nevoia de a afla mai mult. Copiii trebuie să își dorească să caute informația singuri, să colecționeze, să testeze, să creeze și să învețe de mici că mintea lor are aripi, că pot face orice, că eșecul este parte din învățare, iar greșeala o cale de a ajunge mai departe.

Ne dorim să alegeți Școala Gimnazială KIDS PALACE ca partener în educația acestei generații! Aprecierile și ideile dumneavoastră ne-au ajutat să ne dezvoltăm, dar mai ales ne-au ambiționat să dăm totul copiilor dumneavoastră.

Ce trebuie să știi despre KIDS PALACE

În urma evaluării Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar din data 11.04.2014 s-a emis Ordinul de Ministru nr.3633 din 19.06.2014, prin care Şcoala Gimnazială KIDS PALACE a devenit o instituție de învățământ autorizată de Ministerul Educației.

Cadrele didactice care predau la Școala gimnazială KIDS PALACE au pregătire de specialitate, experiență în predare și sunt interesate de dezvoltarea lor profesională (au grade didactice, sunt înscrise la obținerea gradelor didactice, participă la cursuri de formare, seminarii, publică articole de specialitate etc).

Pentru întreaga activitate desfășurată încă de la deschidere, în anul 2016 Școala Gimnazială KIDS PALACE a devenit școală asociată UNESCO, membră în UNESCO Associated Schools Project Network.

Școala Gimnazială KIDS PALACE este membră a Consiliului Britanic în ceea ce privește programul de certificare a competențelor de limba engleză Cambridge. În urma parteriatului pe care unitatea îl are cu British Council România, Școala Gimnazială Kids Palace este centru de pregătire și testare Cambridge. La nivelul primar, limba engleză se studiază în regim intensiv de 7 ore pe săptămână. Se dezvoltă armonios deprinderile de citire – înțelegere, vorbire – comunicare, ascultare, scriere. Sunt utilizate cursuri/manuale publicate de edituri internaționale și materiale auxiliare adaptate nivelului și vârstei elevilor. La finalul anului școlar, în parteneriat cu British Council România, elevii pot susține examenele Young Learners (YLE) disponibile pe trei niveluri: Starters, Movers și Flyers.

Oferta educațională

Școala Primară KIDS PALACE își propune o abordare educațională care se adreseză deopotriva minții, emoției, simțurilor, promovând învățarea prin experiment, prin exploatare, prin descoperire. Procesul instructiv – educativ din unitatea noastră se realizează prin tehnici de predare moderne, creative, inovatoare, interactive, centrate pe elev.

Elevii școlii parcurg curriculumul național aprobat de Ministerul Educației, completat într-un mod care asigură implicare și plăcerea de a învăța, adaptat la nevoile fiecărui copil în parte.

Ne încadrăm în normele stabilite de Ministerul Educației sub toate aspectele: atingerea obiectivelor educaționale pe ani de studiu, manuale avizate, dar și metode de evaluare a elevilor recunoscute (evaluări inițiale, sumative, finale, evaluări naționale prevăzute de Legea Educației). Astfel, elevii Școlii Primare KIDS PALACE fac parte din sistemul național de învățământ și pot urma nivelurile superioare în orice instituție de învățământ autorizată din România.

Școala Gimnazială Kids Palace aplică curriculum extins, astfel încât atingem numărul maxim de ore din planul cadru de învățământ atât la materiile de bază, comunicare în limba română și matematică, cât și la alte discipline care se dovedesc a fi de interes pentru elevi (limba engleză, informatică).

Activitățile curriculare de bază cuprind:

 • Cursuri conform programei naționale, elaborată de Ministerul Educației;
 • Cursuri de dezvoltare personală cu psihologul școlii;
 • Cursuri de limba engleză (7 ore/ săptămână) cu profesor de specialitate;
 • Program de efectuare a temelor, de consolidare în funcție de nevoile copiilor de învățare, cu același cadru didactic cu care desfășoară cursurile din prima parte a zilei.

Orele de studiu individual din clasă, în programul de după-amiază, imprimă obiceiul elevului de a studia, de a culege informații, de a aprofunda materia studiată la, dar și de a stimula inițiativa, independența și responsabiliatea acestora.

Consultațiile individuale periodice cu părinții întăresc comunicarea constructivă din partea profesorilor în privința evoluției școlare a elevilor.

Elevii au ocazia să își identifice și să își dezvolte pasiunile în cadrul ofertei de cluburi opționale din programul de după-amiază. Acestea variază în funcție de specificul și alegerile diferitelor generații de elevi: limba germană, limba franceză, informatică, public speaking, șah, handbal, dans, aikido, pian, actorie, pictură, etc.

Pe parcursul anului scolar, organizam 3 excursii tematice, tabăra de schi în luna februarie și tabăra de vară, la finalul lunii iunie.

Care sunt argumentele cu care Școala Gimnazială Kids Palace își dorește să îi convingă pe părinți în alegerea școlii pentru copilul lor?

În primul rând, învățătoarea este unul dintre cei mai importanți factori în acest context. Ne asigurăm că toate cadrele noastre sunt foarte bine pregătite și motivate pentru a-i stimula pe cei mici să-și dezvolte abilitățile necesare pentru a asimila cât mai ușor și cu pasiune informațiile. Copiii se simt în siguranță atunci când știu că au în jurul lor un adult care le poate răspunde pe înțelesul lor la toate lucrurile și-i poate ghida în a descoperi noi lucruri despre lume și despre ei înșiși. 

În al doilea rând, relația cu ceilalți colegi este foarte importantă. Ne asigurăm că toate clasele noastre au un număr optim de elevi, pentru a permite ca procesul de educare să se desfășoare la cele mai înalte standarde. Pe locul următor este personalitatea fiecărui copil, care diferă de la o familie la alta, indiferent de componența ei. Și, nu în ultimul rând, pentru cei mici, calitatea relațiilor de la școală este un important catalizator de cunoaștere, iar responsabilitatea noastră este să asigurăm un mediu propice educației pentru fiecare copil în parte. Astfel, am construit o comunitate în care obiectivul fiecărui adult, indiferent de rolul pe care îl are în educație, este să-i îndrume pe cei mici spre autocunoaștere și dezvoltare creativă.

Învățarea trebuie să rămână o plăcere și o aventură. Copiii sunt însuflețiți și inspirați să facă pași către cunoaștere, lecțiile zilnice sunt presărate cu surprize, încântare și bucuria reușitei personale și de echipă. În ochii copiilor trebuie să strălucească mereu curiozitatea și nevoia de a afla mai mult. Copiii trebuie să își dorească să caute informația singuri, să colecționeze, să testeze, să creeze. Copiii trebuie învățați de mici că mintea lor are aripi, că eșecul este parte din învățare, iar greșeala este o cale de a ajunge mai departe.

Concursul Math League

Școala Gimnazială Kids Palace vine în sprijinul elevilor din clasele a II -a și a IV -a care vor să se pregătească la matematică în mod constant și eficient.

Începând cu anul școlar 2021-2022, Școala Gimnazială Kids Palace în parteneriat cu Concursul Național Euclid, a demarat proiectul “CONCURSUL MATH LEAGUE”.

Ce presupune acest proiect?

 1. În cadrul Școlii Gimnaziale Kids Palace, se organizează evaluări externe la matematică, pentru toți copiii care își doresc să își cunoască nivelul de pregătire.
 2. Concursurile se desfășoară fizic, în sediul școlii, la datele stabilite în calendar.
 3. Subiectele și corectura sunt făcute de profesori cu experiență în învățământ și în evaluare, iar partea de logistică este asigurată de Școala Gimnazială Kids Palace.
 4. De asemenea, Școala Gimnazială Kids Palace va premia elevii participanți la fiecare etapă cu diplome de merit, iar la etapa finală, cu burse de studiu (bursă de studiu în valoare de 5000 de euro pentru premiul I) sau premii valorice sub formă de vouchere cadou.

Contactează-ne

Școala Gimnazială Kids Palace

Strada Obolului nr. 10
Sector 4, București

0722.612.031
contact@kidspalace.ro

Tarife și program
Transport
Înscriere
Parteneriate
Concursuri
Evenimente

Program scurt (de bază)
8.00 – 13.00

Tarif: 620 euro/lună

 • programă școlară conform curriculumului național
 • pregătire suplimentară pentru concursuri naționale
 • rapoarte de evaluare a copiilor transmise părinților
 • masa de dimineață, gustare de fructe proaspete, masa de prânz
 • supraveghere medicală pe toată perioada programului

Program lung
8.00 – 18.00

Tarif: 697 euro/lună

 • programă școlară conform curriculumului național
 • pregătire suplimentară pentru concursuri naționale
 • efectuarea temelor cu învățătorul clasei și aprofundarea cunoștințelor asimilate în prima parte a zilei prin lucrul suplimentar
 • rapoarte de evaluare a copiilor transmise părinților
 • masa de dimineață, gustare de fructe proaspete, masa de prânz, gustare de dupa – amiază
 • supraveghere medicală pe toată perioada programului

 

Cheltuieli suplimentare

 • taxa de înscriere pentru nivelul gimnazial este în cuantum de 350 euro, se achită la înscriere și este nerambursabilă;
 • fondul pentru materiale educaționale: manuale şcolare, culegeri, materiale pentru cursurile de pictură asigurate de școală, în cuantum de 250 euro și este nerambursabil;
 • participarea la diverse concursuri școlare;
 • uniforma şcolară, costumul de sport şi costume pentru serbări, furnizate prin intermediul şcolii, sau achiziționate direct de părinți;
 • spectacole, excursii şi tabere;
 • opționalele desfasurate in intervalul orar 16:00-18:00
 • transportul: la cerere şi în limita posibilităților, ȘCOALA asigură transportul elevilor către şi de la şcoală.

Școala Gimnazială KIDS PALACE are în dotare microbuze, și poate asigura transportul copilului de la/ și către domiciliu (în zona școlii) după cum urmează:

Zona I (până în 2km) – 350 lei
Zona II (între 2 – 4 km) – 450 lei
Zona III ( între 4 – 6 km) – 550 lei

Pentru înscriere, primul pas pe care îl propunem este să ne cunoaștem. Admiterea în școală este condiționată de un interviu cu reprezentanții școlii.

Pentru înscriere, veți avea nevoie să completați fișa de înscriere, să semnați contractul de școlarizare și să achitați taxa corespunzătoare programului de școlar pentru care ați optat.

Actele necesare: copie după certificatul de naștere și carnetul de vaccinări al copilului, copie după cărțile de identitate ale părinților

Programează o vizită și hai să ne cunoaștem! Vino să descoperi cea mai modernă instituție de învățământ din sectorul 4!

 • AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG  “ABC-UL EMOȚIILOR” – nivel primar
 • Școala Gimnazială 97
 • Scoala Gimnaziăla George Topârceanu
 • Asociația  Nature Talks – Școala de mediu
 • Educație la Inalțime 
 • Școala Siguranței Tedi
 • Orășelul Cunoașterii
 • Asociația Centru internațional pentru Educație – Prietenia o valoare comună
 • Fundația Dan Voiculescu
 • Concursul Euclid
 • Campania Baterel și Lumea NON- E– a
 • Asociatia Lumea Buna
 • Fundația Metropolis
 • Asociația De Basm
 • Brigada Rutieră București
 • Dental Clinic
 • Clinika – pentru că ne pasă
 • Poliția Română
 • Școala de televiziune
 • Cangurul Matematician
 • Micii Olimpici
 • Discovery International
 • Poveștile Cangurului
 • Amintiri din copilărie
 • Euro Junior
 • Brio 
 • BIC
 • Comunicare și ortografie
 • Comper 
 • Math League
 • Lumina Math
 • Pianiștii României
 • Ziua Europeană a Limbilor
 • Festivalul Toamnei
 • Cărți tatuate- Intră în pielea literaturii 
 • Târgul de Crăciun in parteneriat cu Fundatia Metropolis 
 • Ziua lui Mihai Eminescu
 • Ziua spunerii de povești
 • Ziua Lecturii
 • Festivalul Multiculturalității
 • Proiectul „Povestea Strugurelui”
 • Programul Scoala de vara – Kids Travel
 • Să tranversăm corect – Brigada Rutieră
 • Ziua pizzei
 • Vinerea altfel – ultima vinere a fiecărei lunii
 • Drag de marțisor
 • Crosul bucuriei
 • Școala altfel 
 • Ziua familiei
 • Ziua Europei
 • Kinetoterapia și importanța ei
 • Ziua Internațională a bătăii cu perne
 • Ziua Poliției Române

Descoperă toate evenimentele Kids Palace aici.

Profesori și echipă

 • Psiholog Lucia Priscoveanu

 • Prof. limba engleză Elena Aniculaiesei

 • Prof. înv. primar Florentina Mitran

 • Prof. înv. primar Loredana Șercău

 • Prof. înv. primar Elena Ramona Stîngă

 • Prof. înv. primar Mariana Ghiban

 • Prof. înv. primar Rebeca Cristina Pătrașcu

 • Prof. înv. primar Andreea Angi Stănilă

 • Prof. înv. primar Corina Lenuța Cocoșatu

 • Prof. înv. primar Anne – Marie Dumitru

 • Prof. limba engleză Alina Mengai

 • Profesor limba engleză Alisse Botea

Autorizații și Acreditări

În urma evaluării  Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,
Școala Gimnazială KIDS PALACE este o instituție de învățământ acreditată de Ministerul Educației, în baza Ordinului nr. 4558 din 07.08.2017 emis de Ministerul Educației.

Școala Gimnazială KIDS PALACE deține autorizații de securitate la incendiu, autorizație sanitară, autorizație sanitar – veterinară.

KIDS PALACE este școală asociată UNESCO, membră în UNESCO Associated Schools Project Network.

KIDS PALACE este membră a Consiliului Britanic în ceea ce privește programul de certificare a competențelor de limba engleză Cambridge.

Școala Primară Kids Palace în imagini

Acest website foloseste cookies pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai placuta!