Școala Primară KIDS PALACE - o alternativă la învățământul românesc de stat!

Ce aduce nou Școala Primară Kids Palace și de ce merită efortul unor investiții din partea părinților?

Școala și grădinița Kids Palace sunt create din pasiunea pentru educație și bucuria de a oferi fiecărui copil o șansă mai bună și probabilitate mare pentru un viitor mai atrăgător.

Noi credem în educația de calitate, gândită pentru fiecare copil, în educația ambițioasă, temeinică, menită să împlinească potențialul individual. Fiecare copil se naște cu probabilitatea de a se dezvolta într-o direcție sau alta. Educația de masă ratează de obicei șansa de a descoperi talentul sau predispozițiile copiilor și tinde către a nivela performanțele, către gândirea comună, obișnuită și completarea unor teste standard.

În mediul privat, clasele de copii sunt mai puțin numeroase, învățătorul este direct interesat și motivat să se afirme profesional, iar managementul educațional este preocupat să obțină performanțe notabile cu copiii. Aceștia sunt făcuți să le placă ceea ce învață și să participe cu entuziasm la lecție. Nimic nu este mai important pentru traseul academic al copilului decât plăcerea de a acumula, de a gândi, de a realiza proiecte și de a dovedi că este bun.

De ce să alegi Școala Primară Kids Palace?

Școala Primară Kids Palace transformă lecțiile standard, formale și disciplinate, în ateliere de construcție a minții, a inteligenței și a creativității. Kids Palace transformă statutul de executant al copilului într-unul care antrenează personalitatea, deciziile individuale și pasiunile copilului.

Kids Palace este locul unde copiii învață natural și din plăcere, unde se pun bazele bunului – simț și ale încrederii în oameni și în sine, unde copiii învață să respecte valori adevărate. De aceea, Școala Primară Kids Palace este în primul rând o comunitate. Copiii se simt în siguranță, au curajul de a se exprima și toate șansele să-și dezvolte inteligența socială și emoțională. Atmosfera în clasă este caldă, relațiile copil - învățător sunt bazate pe sprijin, încurajare și reguli.

Învățătorul este un mentor pentru fiecare, iar respectul provine din căldură sufletească, încurajare și fermitate.

Ne străduim ca învățarea să rămână o plăcere și o aventură. Copiii trebuie însuflețiți și inspirați să facă pași către cunoaștere, nu împinși și ținuți de mână autoritar. Lecțiile de școală trebuie să fie presărate cu surprize, încântare, strigăte de izbândă. În ochii copiilor trebuie să strălucească mereu curiozitatea și nevoia de a afla mai mult. Copiii trebuie să își dorească să caute informația singuri, să colecționeze, să testeze, să creeze. Copiii trebuie învățați de mici că mintea lor are aripi, că pot face orice, că eșecul este parte din învățare, iar greșeala o cale de a ajunge mai departe.

Ne dorim să alegeți Școala Primară Kids Palace ca partener în educația acestei generații! Aprecierile și ideile dumneavoastră ne-au ajutat să ne dezvoltăm, dar mai ales ne-au ambiționat să dăm totul copiilor dumneavoastră.

Ce trebuie să știi despre KIDS Palace?

Pentru întreaga activitate desfășurată încă de la deschidere, în anul 2016 Școala Primară Kids Palace devine școală asociată UNESCO, membră în UNESCO Associated Schools Project Network.

De asemenea, este membră a Consiliului Britanic în ceea ce privește programul de certificare a competențelor de limba engleză Cambridge.

Ca specific al procesului de predare-învățare-evaluare, în mediul privat, clasele de copii au 15 copii, cadrele didactice sunt direct interesate și motivate să se afirme profesional, iar managementul educațional este preocupat să obțină performanțe notabile cu copiii. Aceștia sunt îndrumați spre a invăța cu plăcere și a participa cu entuziasm la lecție.

Cadrele didactice care predau la Kids Palace au pregătire de specialitate, experiență în predare și sunt interesate de dezvoltarea profesională (au grade didactice, sunt înscrise la obținerea gradelor didactice, participă la cursuri de formare, seminarii, publică articole de specialitate etc).

Limba engleză se studiază intensiv, iar la finalul anului școlar, în parteneriat cu British Council, elevii pot susține examenele Young Learners (YLE) disponibile pe trei niveluri: Starters, Movers și Flyers.

Oferta educațională

Elevii școlii parcurg curriculumul național aprobat de Ministerul Educației Naționale, completat într-un mod care asigură implicare și plăcerea de a învăța, adaptate la nevoile fiecărui copil în parte.

Ne încadrăm în normele stabilite de Ministerul Educației Naționale sub toate aspectele: atingerea obiectivelor educaționale pe ani de studiu, manuale avizate, dar și metode de evaluare a elevilor recunoscute (evaluări inițiale, summative, evaluări naționale prevăzute de Legea Educației). Astfel, elevii Școlii Primare Kids Palace fac parte din sistemul național de învățământ și pot urma nivelurile superioare în orice instituție de învățământ autorizată din România.

Kids Palace aplică curriculum extins, astfel încât atingem numărul maxim de ore în planul cadru de învățământ atât la materiile de bază, comunicare în limba română și matematică, dar și la alte discipline care se dovedesc a fi de interes pentru elevi.

Orele de studiu individual în clasă din programul de după-amiază imprimă obiceiul elevului de a studia, de a culege informații, de a aprofunda materia studiatala orele de curs, dar și de a stimula inițiative, independent și responsabiliatea acestora.

Elevii au ocazia să își identifice și să își dezvolte pasiunile în cadrul ofertei de activități opționale din programul de după-amaiza.

Consultațiile individuale periodice cu părinții întăresc comunicarea constructivă din partea profesorilor în privința evoluției școlare a elevilor.

 • Activitățile curriculare de bază cuprind
 • Ore conform programei naționale
 • Ore de dezvoltare personală cu psihologul școlii
 • Ore de activități sportive cu profesor de specialiate
 • Ore de limba engleză cu profesor de specialitate
 • Ore de religie cu profesor de specialitate
 • Program de efectuare a temelor, de consolidare în funcție de nevoile copiilor de învățare

Activitățile opționale variază în funcție de specificul și alegerile diferitelor generații de elevi: limba germană, limba franceză, informatică, logică și perspicacitate, public speaking, șah, mâini dibace, pictură, dans, balet, înot, aikido, etc.

Se organizează excursii tematice, tabere de ski, tabere de vară.

KIDS PALACE este o instituție modernă și ne mândrim cu următoarele dotări
 • 21 de săli de curs cu multă lumină naturală, dotate și amenajate conform nevoilor vârstei școlare și preșcolare
 • laborator de informatică
 • bibliotecă
 • sală de balet
 • sală de sport și teren exterior de sport
 • cabinet de consiliere / psiholog școlar
 • cabinet medical
 • terasă și spațiu de joacă exterior amenajate special pentru confortul și siguranța copiilor
 • bucătărie proprie, dotată la cel mai înalt standard
 • sală de mese de peste 100 mp unde copiii servesc masa asistați de personalul instituției