Școala Gimnazială KIDS PALACE - o alternativă la învățământul românesc de stat!

Prin autorizarea nivelului gimnazial, Școala Primară Kids Palace devine cel mai amplu proiect educațional din sectorul 4.

Școala și grădinița Kids Palace sunt create din pasiunea pentru educație și bucuria de a oferi fiecărui copil o șansă mai bună și probabilitate mare pentru un viitor mai atrăgător. În mediul privat, clasele de copii sunt mai puțin numeroase, învățătorii și profesorii sunt direct interesați și motivați să se afirme profesional, iar managementul educațional este preocupat să obțină performanțe notabile cu copiii. Aceștia sunt încurajați și stimulați pentru a le plăcea ceea ce învață. Cel mai important lucru pentru evoluția academică a copiilor este plăcerea de a acumula, de a gândi, de a realiza proiecte și de a dovedi că este bun.

De ce să alegi Școala Gimnazială Kids Palace?

Școala Gimnazială Kids Palace oferă elevilor de gimnaziu oportunitatea de a-și continua studiile într-o unitate de învățământ modern, devenind renumită prin oferta educatională care cuprinde completarea curriculum-ului național cu ore suplimentare de limba română, matematică, informatică și limba engleză.

Numărul mic de elevi dintr-o clasă, suplimentarea orelor de studiu din curriculum național, participarea elevilor la cercurile de matematică și informatică desfăsurate în programul școlii, înlocuiesc meditațiile pe care sistemul public de învățământ le încurajează.

Cadrele didactice care predau la Școala Gimnazială Kids Palace sunt recunoscute atât prin calitatea actului educațional desfășurat la clasă cât și pentru rezultatele pe care elevii le-au obținut la concursurile și olimpiadele naționale și internaționale.

În urma parteneriatului pe care instituția de învățământ Kids Palace o are cu British Council România, pregătirea pentru susținerea examenelor Cambridge reprezintă o prioritate în orele de studiu alocate limbii engleze. Astfel, încă din clasa a V-a, elevii școlii noastre susțin examenul Cambridge English Preliminary (KET), urmat de examenele PET ȘI FCE.

Școala Gimnazială KIDS PALACE este centru de pregătire Cambridge, ceea ce ne responsabilizează și ne bucură în egală masură.

Profesorii sunt bine pregătiți, cu o mentaliate orientată spre un învățământ armonios, atât ca performanță cât și ca stare de spirit la clasă.

Excelența la examenele Cambridge denotă o motivare benefică a elevului și asta datorată unei relații armonioase profesor-elev.

Adoptăm o abordare orientată spre viitor, prin metode eficiente de predare-învățare-evaluare, prin crearea unor contexte de invățare adaptate nevoilor elevilor, conectate la lumea mereu în schimbare.

Oferta educațională

La Școala Gimnazială Kids Palace se studiază toate disciplinele din curriculum-ul național elaborat de Ministerul Educației Naționale, abordarea fiind una modernă, care are la bază: utilizarea metodelor activ – participative, lucrul pe grupe mici și învățarea prin cooperare, valorificarea inteligențelor multiple, dezvoltarea competențelor transdisciplinare, organizarea de activități de învățare în care elevii aplică conținuturile însușite în situații din viața reală, învățarea diferențiată și programe de studiu conform nevoilor, activități suplimentare de sprijin și pregătire care asigură procesul fiecărui elev, activități care valorifică și evidențiază performanța școlară și excelentă, studiul intensiv al limbii române, matematicii și limbii engleze, implicarea elevilor în numeroase activități extrașcolare, dezvoltarea autonomiei în pregătirea temelor și abilități de lucru individual și o pregătire solidă pentru testările și examenele naționale.

Ne încadrăm în normele stabilite de Ministerul Educației Naționale sub toate aspectele: atingerea obiectivelor educaționale pe ani de studiu, manuale avizate, dar și metode de evaluare a elevilor recunoscute (evaluări inițiale, summative, evaluări naționale prevăzute de Legea Educației).

Kids Palace aplică curriculum extins, astfel încât atingem numărul maxim de ore în planul cadru de învățământ atât la materiile de bază, limba română și matematică, dar și la alte discipline care se dovedesc a fi de interes pentru elevi.

Consultațiile individuale periodice cu părinții întăresc comunicarea constructivă din partea profesorilor în privința evoluției școlare a elevilor.

Orele de limba engleză dețin un procent important în curriculumul Kids Palace.

La nivelul gimnazial, limba engleză se studiază în regim intensiv, elevii având 7 ore pe săptămână. Se dezvoltă armonios deprinderile de citire – înțelegere, vorbire – comunicare, ascultare, scriere. Sunt utilizate cursuri/manuale publicate de edituri internaționale și materiale auxiliare adaptate nivelului și vârstei elevilor (caiete de exerciții, casete audio – video, etc).

Anual se organizează, în colaborare cu British Council România, pregătirea și examinarea pentru obținerea certificatelor de limba engleză Cambridge „Young Learners English”.

Elevii au ocazia să își identifice și să își dezvolte pasiunile în cadrul ofertei de activități opționale din programul de după-amaiza.

Activitățile opționale de limba engleză intensiv, clubul de matematică de performanță, clubul de informatică de performanță, robotică, cursurile de antreprenoriat, pian, handbal, dans, excursii, tabără de ski, tabără de vară completează programul elevilor ciclului gimnazial.


KIDS PALACE este o instituție modernă și ne mândrim cu următoarele dotări
  • 21 de săli de curs cu multă lumină naturală, dotate și amenajate conform nevoilor vârstei școlare și preșcolare
  • laborator de informatică
  • bibliotecă
  • sală de balet
  • sală de sport și teren exterior de sport
  • cabinet de consiliere / psiholog școlar
  • cabinet medical
  • terasă și spațiu de joacă exterior amenajate special pentru confortul și siguranța copiilor
  • bucătărie proprie, dotată la cel mai înalt standard
  • sală de mese de peste 100 mp unde copiii servesc masa asistați de personalul instituției