Acreditare de funcționare

În urma evaluării Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,
și în baza Ordinului nr. 4558 din 07.08.2017 emis de Ministerul Educației Naționale,
ȘCOALA PRIMARĂ KIDS PALACE este o instituție de învățământ acreditată.

  • Școala Primară Kids Palace
  • este o institutie de învățământ acreditată de Ministerul Educației Naționale
  • deține autorizație de securitate la incendiu
  • deține autorizație sanitară
  • deține autorizație sanitar - veterinară