Festivalul dovleacului – 22 octombrie 2021

Toamna, anotimpul culorilor, regina recoltelor, răspândeşte în jur aroma amintirilor din trecut, emoţia unui nou început şi, totodată, a unui sfârşit. În acest sens Școala Gimnazială Kids Palace organizează FESTIVALUL DOVLEACULUI, eveniment care se bucură de un real succes atât în rândul elevilor, profe¬sorilor, cât şi în rândul părinţilor.

Festivalul şi-a deschis porţile în 18 octombrie şi s-a desfăşurat timp de o săptămână culminând cu „Ziua dovleacului”, în data de 22 octombrie.

Această activitate extra¬curriculară vine în întâm¬pinarea elevilor ca o moda¬litate eficientă de iniţiere în cunoaştere, de formare culturală a elevilor, de punere în valoare a unor abilităţi de care dau dovadă şi are ca obiectiv general dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de relaţionare şi de lucru în echipă, prin antrenarea elevilor, a cadre¬lor didactice, a părinţilor şi a unor membri ai comunităţii locale în derularea unor activităţi educative, de creaţie şi de cultură. Obiectivele specifice se referă la folo¬sirea daru¬rilor naturii în crearea unor produse noi; dezvoltarea şi stimularea expresivităţii, imaginaţiei şi a creativităţii elevilor; valorifi¬carea experienţei cadrelor didactice în abordarea activităţilor extra¬curriculare; organizarea unei expoziţii, a programului artistic în timpul cărora să fie valorificate atât cunoştinţele dobândite pe parcursul activităţilor tema¬tice, cât şi a lucrărilor reali¬zate; încura¬jarea iniţiativei individuale şi de grup.

Leave a Reply

Acest website foloseste cookies pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai placuta!